Lucka 7

Bullet Journaling, på svenska ungefär ”punktjournal”, är ett sätt att strukturera och reflektera över livet. I centrum står den dagliga loggen där man gör en plan för dagen och sedan reflekterar över dagen – i punktform! Det finns massor av fantastiskt vackra bullet journals att beskåda på nätet, men för mig blev det en prestationsfälla och först när jag fattade att det handlade om punktformen och inte bilderna tog jag mod till mig och började – det är det bästa jag gjort på länge!

Att skriva för hand ger mig en stunds ro och möjlighet till reflektion, nästan varje dag dyker någonting upp i reflektionen som jag inte tror att jag tänkt på om jag inte skrivit.