Lucka 2

Curious Islands julkalender 2020

After Action Review (AAR) är ett verktyg som kan hjälpa dig reflektera över hur något gått, och hitta förbättringar.

Rita upp cirkeln med de tre delarna. Skriv sedan Post-Its över vad som fungerade bra och vad som inte fungerande som du tänkt. I detta läge är det bra att endast försöka observera utan att lägga någon värdering i vad du ser.

Sedan skriver du ner dina insikter. Och vad du skulle vilja prova nästa gång du ska göra samma sak.