Curious Island

Vi som startade Curious Island ville att det skulle vara ett företag där personlig frihet, medbestämmande och gemenskap var ledord. Vi ville ha ett företag där vi inte pratade ekonomi, säljsiffror eller beläggning – vi ville prata affärsutveckling, erfarenheter från uppdrag och personlig utveckling!
Vi tittade på Crisps DNA och bestämde oss för att det var där vi skulle hitta inspiration till hur vi driver Curious Island. Vi har såklart lagt till vår personliga touch på hur vi gör saker och ting, men grundprinciperna är kvar.
Curious Island är ett konsultbolag utan anställda, alla har sina egna bolag och arbetar under det gemensamma namnet Curious Island utåt. Det innebär att alla har full autonomi, varje konsult bestämmer själv hur mycket, eller lite, man vill arbeta och med vad. Det finns dock några saker som inte är förhandlingsbara, tex medlemsavgift och att allt arbete sker under Curious Island-flagg.
Är du nyfiken på att läsa mer kan du göra dethär!