Varför vi tror att det här funkar?

Vi som startade Curious Island har lång erfarenhet av att vara konsulter på olika företag. Vi har startat egna företag, ensamma och illsammans med andra och aldrig riktigt känt att det funkat för oss. Att vara anställd på ett större bolag ger större trygghet, men mindre frihet – vi har alla varit i situationen att ”sitta på bänken” och känna oss tvugna att ta ett uppdrag som vi egentligen inte känner någon lust för. Vi har varit egenkonsulter och upplevt den stora friheten det ger, men också känt av avsaknaden av kollegor som kan muntra upp och stötta när det behövts.

När vi startade Curious Island befann vi oss i lite olika faser med olika behov, det som knöt oss samman var en obändig tro på människor och gemenskap. Att vi alla tre också var agila coacher med lång erfarenhet gjorde att vi hade en gemensam grund att stå på – det agila manifestet!

Vi tittade på Crisp och tänkte att där finns det en modell som kan hjälpa oss att bygga ett företag där vi kan få både gemenskap och frihet. Crisp är ett väletablerat företag med ett starkt varumärke och lång historia. Curious Island är i en uppstartsfas, som kom av sig lite i och med Corona-pandemin, utan starkt varumärke och historia. Vi har gjort några avsteg från Crisps DNA, som vi tror passar oss och att vi är just i en uppstartsfas – vi har ett stort fokus på att växa vårt varumärke och vår historia! Vi måste också vara ekonomiska eftersom vi inte har så stort medlemsantal. Det här har gjort att vi valt att ha våra olika ansvarsområden och att använda oss av Objectives and Key Results för att komma framåt.

Vi tror att Crisps DNA med våra modifieringar och fokus på gemenskap är ett vinnande koncept för oss och andra som delar våra värderingar – vi är alla delaktiga i företagets framdrift och har alla en stor portion ansvar, men vi behöver aldrig prata beläggning eller debitering!