Rekrytering

Vi har inte bråttom att växa

Vi ser inte växandet ur ett ekonomiskt perspektiv utan snarare ur ett gemenskaps-perspektiv. Det finns såklart en vinning i att Curious Island drar in pengar i det att vi kan känna oss trygga med att kunna betala kontorshyra och kunna genomföra initiativ och kompetensutveckling (gå jkurser gemensamt, bjuda in utbildare att hålla kurser för oss, köpa böcker etc).

Den huvudsakliga anledningen till att bli fler kollegor på Curious Island är till syvende och sist att få arbeta och umgås med fantastiska människor. Ibland söker vi aktivt efter nya kollegor, men oftast gör vi det inte – vi tycker att det är viktigare att framtida kollegor söker sig till oss för att de gillar Curious Island än att vi försöker övertala dom till det!

Vi är för få just nu

Just nu är vi bara tre kollegor, Corona-pandemin satte stopp för några personer som var beredda att lämna sina fasta tjänster för att prova att vara konsulter. Vi har också haft diskussioner med ett antal personer som inte riktigt gillat vår ekonomiska modell och definitivt inte sett gemenskap som det viktigaste, de har vi tackat nej till.

Just nu söker vi aktivt efter kollegor, men vi vill växa långsamt och tummar varken på våra värderingar eller rekryteringsprocessen!

Anlita fantastiska människor eller inte alls

Det är oerhört viktigt för oss att det är rätt människor som blir våra kollegor och det måste såklart vara ömsesidigt rätt!

Vem får vara med i Curious Island?

Vi har inte alltid bandbredd nog att träffa och prata med kandidater, men vi gör vårt bästa så att alla på Curious Island kan träffa en potentiell kollega.

Minimikrav:

 1. Någon på Curious Island är villig att gå i god för kandidaten och har jobbat tillsammans med hen i någon form av uppdrag tidigare.
 2. Någon på Curious Island är villig att aktivt agera “rekryterare” för kandidaten, dvs se till att rekryteringen rör sig framåt och att kandidaten känner sig omhändertagen under rekryteringsprocessen.
 3. Kandidaten delar våra värderingar och vilja att bidra till Curious Islands framdrift.
 4. Ingen av våra nuvarande kollegor har lagt ett veto mot kandidaten

Andra aspekter vi tar hänsyn till, men som kanske inte alltid är avgörande, i rekryteringsprocessen är:

 • Att kandidaten på något sätt kompletterar oss, nya färdigheter eller perspektiv vi saknar. Vi vill gärna bli utmanade och utvecklade av andra!
 • Att kandidaten har energi och vilja att hjälpa Curious Island bli bättre genom att våga utmana våra tankar och arbetssätt.
 • Att kandidaten är senior i sitt område, det vill säga har stor erfarenhet inom sitt område och kan sköta sitt eget sälj genom sitt kontaktnät.
 • Att kandidaten har en vilja att göra vår ö levande, det vill säga spendera tid där tillsammans med oss!

Vem passar inte in på Curious Island?

Personer som vill ha stabilitet, trygghet och utvecklingssamtal ska inte söka sig till Curious Island. Det finns inga fasta arbetsplatser eller säljare hos oss, det finns inga chefer och ingen som talar om för oss vad vi ska göra – allt det är upp till var och en! Den ekonomiska tryggheten bygger vi upp själva i våra egna bolag och det funkar såklart inte för alla!

Vem passar in på Curious Island?

Vi vill gärna arbeta med människor som är:

 • Fulla av självförtroende – dom som vet att de tillför värde på hos oss och hos kunden – utan att för den sakens skull vara självgoda!
 • Sociala – dom som tycker om att umgås och prata, som kan bygga nätverk och relationer. Det betyder inte att vi har extroverta ideal, tvärtom – vi har alla drag av vara introverta, vi värdesätter att arbeta ensamma tillsammans!
 • Nyfikna – dom som inser att dom inte kan allt, trots sin erfarenhet, och som vill lära sig mer om mycket, varje dag!
 • Praktiker – som inser vikten av att omsätta insikter och teorier i praktik, som gärna testar saker de lärt eller läst!
 • Generösa – delar gärna med sig av både erfarenheter, tid och kontakter. Inte för pengar utan för att det är bra för alla inblandade!
 • Ansvarstagande – vana att sätta upp och nå sina egna mål, som inte väntar på att bli tillsagda vad dom ska göra och som kan balansera byggandet av Curious Island med sina uppdrag!

Hur funkar rekryteringsprocessen?

Rekryteringsprocessen är under utveckling, vi har haft några kandidater som vi tackat nej till men ingen som klivit ombord än. Det gör att vi fortfarande inte har kommit igenom hela processen, men såhär är det tänkt att fungera:

 1. Mr X (en kandidat) kontaktar oss och vill bli medlem i Curious Island.
 2. Ms Y tar på sig rollen som rekryterare. Alla kandidater måste ha en rekryterare som ser till att rekryteringen går framåt och att kandidaten får den information som behövs.
 3. Y säkerställer att minimikraven är uppfyllda:
  1. Hon tar reda på om någon från Curious Island arbetat aktivt med kandidaten tidigare och vad de säger om hen. finns det ingen på Curious Island får hon ta referenser och prata med dom, gärna referenser som någon på Curious Island känner.
  2. Om allt ser bra ut och x får tummen upp av alla referenser (interna och/eller externa) blir hen officiellt en kandidat och y ger sin syn på kandidaten och varför hen är en kandidat för Curious Island.
  3. Alla på Curious Island får möjligheten att lägga veto och om någon gör det tar rekryteringsprocessen slut här.
  4. Sedan ser y till att resten av Curious Island får träffa och lära känna x. Det kan vara på en kompetensdag eller en after work, det kan också vara mer formella möten eller intervjuer – det är upp till y att göra det hon tycker är bäst i den givna situationen!
  5. Efter varje träff har alla återigen att lägga veto, om någon gör det avbryts rekryteringsprocessen omedelbart och y meddelar x.
 4. Om allt är grönt efter y:s planerade möten med kandidaten fattar hon ett beslut om huruvida x ska tas in i Curious Island och i så fall när det ska ske.
 5. När y och x kommit överens om ett startdatum skriver de kontrakt och ser till att x alla uppgifter finns i våra system.

Vad händer om Y istället är den som vill rekrytera X? Då börjar hon direkt med punkt 3 och går vidare i processen som tänkt.

Hur funkar on-boarding?

När du skrivit på vårt team-kontrakt och har ditt eget aktiebolag är allt i princip klart. Du är anställd i ditt eget bolag och därmed också din egen chef! Vår Chief Company Officer ser till att du får en epost-adress och tillgång till våra gemensamma verktyg. Din rekryterare blir nu din Curious Mentor och hjälper dig komma in i Curious Island på bästa sätt!