Happiness Index

Vårt viktigaste Health Metric är “Nöjd Curious Monkey Index”. Det är det vi mäter varje vecka genom en Google Form som samlar all data i ett Google Sheet.

Vi har i stort sett plockat Crisps Dashboard rakt av när det gäller Happiness Index, men vi har också lagt till vår egna ekonomiska uppföljning där. Crisps dashboard hittar du här och vår modifierade finns här. Det är helt okej att kopiera och modifiera enligt eget behag, men var beredd på att det just nu har en massa beroenden till andra Google Sheets som inte är publika!

Att svara på frågorna i vårt Happiness Index är självklart frivilligt, men alla gör det varje vecka – i alla fall än så länge!

Jeff Sutherland har skrivit en artikel om Crisps Happiness Index, som går att läsa här: appiness Metric – the wave of the future .

Enkätfrågor

De tre huvudfrågorna i vårt Happiness Index är

 • How happy are you with Curious Island? Det är de viktigaste frågan för oss!
 • How happy are you with your tasks in Curious Island? För oss innebär det här allt arbete som görs för att ta Curious Island framåt, tex arbetet som områdesansvarig eller att leda och arbeta i ett initiativ.
 • How happy are you with your current client, or your bench situation? We measure this separately, because sometimes a person could be really happy with Crisp, but sad about the current client. Or vice versa. For people who are on the bench (= no client at the moment), this can express how they feel about that (sometimes people WANT to be on the bench).

Skalan vi använder är:

 • 5 = Super-happy! Don’t want to change anything!
 • 4 = Pretty happy, but there are some things that need to be fixed.
 • 3 = I can live with this, but there are many things that need to be fixed.
 • 2 = Not feeling so good about this right now.
 • 1 = This is crap! I want out.

Vi har valt att samla in email-adresser från de som svarar eftersom vi tror på full transparens och tycker att det skulle vara tråkigt att hamna i en situation där vi inte kan vara helt öppna och ärliga mot varandra.

Vi har några kompletterande frågor också, som är frivilliga att fylla i:

 • What feels best right now?
 • What feels worst right now?
 • What would increase your happiness level?
 • How will I contribute to raising the overall happiness level?
 • Other comments.

Hur använder vi informationen

Det är oftast Company-ansvarig som tittar på Happiness Index innan våra veckomöten för att se om det finns någonting som bör tas upp, tex om någon satt ett lågt värde på någonting.

Om genomsnittsvärdet förändras drastiskt pratar vi om det på våra fredagsmöten och ser om det är någonting vi kan fixa till. Ibland behövs det bara att någon får prata av sig om någonting och ibland leder till att vi gör förändringar i hur vi driver bolaget.

Vårt Happiness Index är viktigare än den ekonomiska informationen, vi räknar med att den som är Company-ansvarig säger till om ekonomin är i farozonen. Om vi inte trivs med Curious Island är det riktigt illa eftersom “gemenskap” är en av våra viktigaste värderingar och också anledningen till att Curious Island finns!

Happiness history

Vi sammanställer våra Happiness Index i ett diagram så att vi kan se hur det förändrats över tid, det används som input till våra retrospekt som vi håller varje kvartal.

Så här ser vår happiness history ut för 2020:

Hittills har vi legat väldigt högt, med några dippar där framförallt uppdragen inte känts bra. De tillfällen vi träffat botten är när alla varit lediga samtidigt.