Den ekonomiska modellen

Vår ekonomiska modell är beskriven på sidan Hur funkar Curious Island, här ger vi några konkreta exempel för att försöka förtydliga den.

Exempel: En månad

Fredrik är en av våra konsulter och han jobbar just nu för Omni Consumer Products (OCP). Där får han 1200SEK per timme och medlemsavgiften till Curious Island är 10 000SEK.

 1. I januari fakturerar Fredrik 160h till OCP. I slutet av januari fyller Fredrik i vårt Faktureringsunderlag (ett delat Google Sheet) att OCP ska faktureras 160h á 1200SEK.
 2. Den som är Chief Company Officer för tillfället skickar en faktura till OCP på 192 000SEK (plus moms).
 3. Fredrik skickar en faktura från EarsUp! (hans egna aktiebolag) till Curious Island på 172 800SEK (plus moms).

Januaris resultat: OCP betalar 192 000SEK (plus moms), Fredrik får 172 800SEK (plus moms), Curious Island tjänar 19 200SEK.

Curious Island fakturerar dessutom Fredrik 30 000SEK (plus moms) per kvartal (3×10 000SEK i medlemsavgift).

Hur ser det då ut på ett år, med vårt tak på 200 000SEK.

Exempel: Ett år

Anta att Fredriks uppdrag hos OCP är långvarigt och stabilt, han arbetar för dom hela året och bestämmer sig för att ta semester hela juli.

 • OCP betalar 2 112 000SEK totalt för året (11 månader x 192 000).
 • Fredrik tjänar 1 900 800SEK för arbetet på OCP (90% av faktureringen till OCP)
 • Curious Island tjänar 211 200SEK på fredriks arbete (10% av faktureringen till OCP)
 • Dessutom har Fredrik betalat 120 000SEK i medlemsavgift (10 000SEKx12)
 • Årets resultat:
  • OCP: –2 112 000SEK
  • Fredrik: +1 900 800SEK
  • Curious Island: +331 200SEK (10% av faktureringen plus 10 000SEK per månad i medlemsavgift)
 • Vårt tak på 200 000SEK
  • Fredrik har uppenbarligen gått över taket på 200 000SEK här och det betyder att han får tillbaka överskjutande del i slutet av året eller att de 10% av faktureringen upphör månaden efter han gått över taket.
 • Det justerade resultatet:
  • OCP: –2 112 000SEK
  • Fredrik: +1 912 000SEK
  • Curious Island: +200 000SEK

De tio timmarna då?

Varje månad förväntas våra konsulter göra 10h för Curious Island. Vi har valt att göra så för att poängtera att vi tycker att gemenskap och samarbete är väldigt viktiga för oss. Timmarna kan läggas på att hjälpa en kollega med ett uppdrag, coacha eller stötta, eller genom att arbeta i något av våra initiativ eller ansvarsområden. Just nu håller vi inte koll på de här timmarna eftersom vi alla lägger betydligt mer än tio timmar på att driva Curious Island!