Dashboard

Vår dashboard speglar det vi tycker är viktigt just nu (det här kvartalet), vi väljer ut en Health Metric för varje ansvarsområde och placerar dom på vår dashboard tillsammans med aktuella objectives. Varje vecka har vi, områdesansvariga och alla andra som vill, en timme där vi diskuterar hur det ser ut och vad vi eventuellt behöver göra. Om Health Metrics är bra fokuserar vi bara på Objectives och hur det går i våra initiativ.