Ansvarsområden

Vi har fyra ansvarsområden som vi tycker är viktiga för att Curious island ska bli det vi vill:

  • Company – ansvarar för att faktureringen blir gjord och sköter kontoret (att det finns kaffe eller att vi har en ö som känns hemtrevlig tex)
  • Community – ansvarar för att vår Curious Tribe fungerar och att det händer saker som är intressanta.
  • Competence – ansvarar för vår interna kompetensutveckling
  • Communication – ansvarar för marknadsföring, sånt som riktar sig till