Använd det Agila Manifestet!

Det är inte ovanligt att det dyker upp förslag till förbättringar i agila team eller organisationer som är anti agile. Det kan vara från retrospekt eller bara av hävd, dvs att vi har alltid gjort såhär och det MÅSTE vi fortsätta med. Som Scrum Master eller Agil Coach kan det vara tufft att säga emot Läs mer …