Använd det Agila Manifestet!

Hur avgör man egentligen om ett förslag till förbättring är “agil” eller inte?

The Agile Mindset

Det är inte ovanligt att det dyker upp förslag till förbättringar i agila team eller organisationer som är anti agile. Det kan vara från retrospekt eller bara av hävd, dvs att vi har alltid gjort såhär och det MÅSTE vi fortsätta med. Som Scrum Master eller Agil Coach kan det vara tufft att säga emot utan att bli den där besvärliga människan som aldrig håller med.

Jag brukar använda mig av den här bilden och det agila manifestet för att resonera kring förslag till förbättringar eller förändringar som kommer från olika håll. Ett förslag till förbättring är nästan alltid en Practice, dvs “vi borde göra såhär” eller “använda det här”, i bilden representerade av cirklarna längst upp. När ett förslag kommer upp tittar vi på de 12 agila principerna och resonerar kring vilken av dom är det förslaget stöttar eller motarbetar. Om vi kommer fram till att förslaget motarbetar en eller flera av principerna finns det anledning att gräva ytterligare i vilket problem vi egentligen försöker komma åt och om det kanske finns andra lösningar, som förhoppningsvis kan förankras i de agila principerna